Sitnusiowy system szkolenia

Sitnusiowy system szkolenia

Sitnusiowy system szkolenia narciarskiego dzieci w wieku 4-12 lat

Czteroletnie dziecko jest na tyle rozwinięte mentalnie i fizycznie, że można od niego oczekiwać łatwego nabywania umiejętności, samodzielności na stoku i współdziałania w grupie. Przy założeniu, że dziecko rozpoczyna naukę w wieku czterech lat i jeździ rekreacyjnie (z racji swojego jednokrotnego pobytu w górach, w jednym sezonie realizuje i zalicza program tylko jednego poziomu), to po zdobyciu ośmiu odznak jest w wieku umożliwiającym płynne przejście do systemu kursów kadrowych SITN i ubieganie się o stopień Demonstratora Szkolnego PZN. 

Sitnusiowy System Szkolenia Narciarskiego składa się z ośmiu poziomów, uszeregowanych zgodnie z zasadą narastającej trudności. Są one oznaczone kolorami bezpośrednio nawiązującymi do narciarskiej i sportowej symboliki. Poziom pierwszy, najłatwiejszy, jest koloru białego – jak śnieg i stok, na którym dzieci stawiają swoje pierwsze kroki na  nartach. Kolejne cztery są tożsame z oznaczeniami trudności tras, na których mali narciarze nabywają, a następnie podnoszą swoje umiejętności. Są to w kolejności: zielony, niebieski, czerwony i czarny. Trzy ostatnie, najwyższe, to kolory medalowe. Brąz, srebro i złoto – to kruszce, po zdobyciu których jest się już narciarzem o najwyższych kwalifikacjach.

Każdy z poziomów składa sie z jednej głównej umiejętności, do opanowania której dążymy oraz innych, które naturalnie go uzupełniają. Poziom zakończony jest testem sprawdzającym nabyte umiejętności. Po zaliczeniu wszystkich testowych zadań uczeń otrzymuje SITNUSIOWĄ ODZNAKĘ w kolorze zaliczonego poziomu. Dokonuje się również wpisu do jego SITNUSIOWEGO INDEKSU. W przypadku gdy uczeń nie zaliczy któregoś z testowych zadań, otrzymuje odznakę pocieszenia w kolorze poziomu i pozostaje nadal na tym samym poziomie. W indeksie instruktor zaznacza tylko zadania zaliczone.

Program szkoleniowy z założenia realizowany jest w systemie 5 dni po 2 godziny dziennie. Możliwe jest jednak realizowanie go w innych ramach czasowych, na wyjazdach feryjnych, cyklicznych spotkaniach weekendowych itp.

Możliwe jest również zdobywanie więcej niż jednej odznaki w sezonie.

SITNUSIOWY SCHEMAT SZKOLENIA w drodze po złotą odznakę:

Info
Co?

SITNUŚ!

Gdzie?

Na Beskidzkich wyciągach narciarskich

Kiedy?

W sezonie zimowym